tilbage

Sitemotion

Ét samlet sted til dine 3D BIM-modeller og byggepladsens virkelighed

Med Sitemotion kan du tage 3D-projektet med på byggepladsen eller byggepladsen med på kontoret. Som udførende kan du nemt modtage alle opdateringer fra rådgivere, så du on- eller offsite kan se ændringer, samt planlægge og aftale det videre arbejde fra kontoret lettere.

Vi behandler 3D modeldata og tidsplaner så de kan vises hurtigt i vores visualizer og kobles sammen med virkeligheden på nye måder. Du kan til en hver tid trække dine data ud igen og bruge dem på anden vis, da vi udelukkende gør brug af åbne standarder. Du slipper derfor for fastlåsning eller tidsforbrug med opdatering af filtyper og lignende.

Sammensæt model geometri med din tidsplan


Med Sitemotion kan du koble din tidsplan til bygningsmodellen og på den måde ajourføre tidsplanen ved at 3D scanne bygningen, samtidigt får du et visuelt stade og byggeriets fremdrift uden at skulle bruge en masse tid foran skærmen.

Sitemotion har byggeintelligens og genkender det byggede yderst præcist, dine byggedata behandles og Sitemotion leverer resultaterne visuelt, på en måde, som tidligere har været uopnåelig at lave eller kommunikere lige så nøjagtigt. Hvad der før kunne tage måneder med mindre nøjagtighed, tager nu mindre end en dag. Afhængigt af dine behov kan vi skrue op for hastigheden, så du kan få resultatet i noget nær realtid.

Brug ctrl + musen for at panorere.
element egenskaber
[lag]
planlægning
element opgaver

Stade opgørelse og fremskridt


Med droner og håndholdte 3D scannere kan du på din daglige rundering indsamle nøjagtige stader og fange unøjagtigheder inden konsekvensen for de fremtidige entrepriser vokser. Med Sitemotion kan du hurtigere afhjælpe uoverensstemmelser mellem virkeligheden og tegningsmaterialet og dermed danne et bedre grundlag for at optimerer produktiviteten og entreprenørsamarbejdet.

Under udførelsen visualiseres fremdriften ved hjælp af de intelligente registreringer og Sitemotions kunstige intelligens analyserer fremdrift og stade. Projektet holdes på den måde ajour og der sker færre misforståelser, fordi man kan tage fat i skaden når den sker. På den måde holdes projektet ajour og der opstår færre uløselige tvister, spild reduceres og produktiviteten øges. Du får en byggeplads hvor alle har en god fornemmelse af fremdriften og næste steps, derfor øges sandsynligheden for at projektet færdiggøres til rette pris, tid og kvalitet.

Stade
Produktivitet
Klik på STADE knappen for at se stade opgørelsen.
element egenskaber
[stade]

Bliv en del af Sitemotion i dag


3D scanning er kommet for at blive - og det er intelligente analyseværktøjer som behandler dem også. Vi håber denne fundamentale gennemgang af Sitemotion har givet dig en god indikation af hvordan det fungerer.

Vi har gjort meget for at gøre det nemt for dig at blive den bedste byggeleder, mest succesfulde bygherre, eller, entreprenøren med størst indtjening. Det fortsætter vi med, ved at udvikle flere moduler, som du kan bruge til at optimere dine rutiner. Vores udviklingspipeline er åben, så du kan se hvilke nye features der er i støbeskeen; og du kan påvirke prioriteringen, da du får en stemme for hver licens du køber.

Kom med ind i fremtiden.

opret dig nu